Kommenteerimis­tingimused

1. Kommentaaride avaldamine ja vastutus.


Delfi kommentaarikeskus on tehniline vahend, mis võimaldab kasutajatel avaldada oma kommentaare. Delfi ei toimeta kommentaare. Kommentaari autor vastutab kommentaari sisu ning avaldamise eest. Tasub teadvustada, et Eesti kohtupraktikas on lahendeid, mille kohaselt kommentaari autor on saanud kommentaari sisu eest karistada.

2. Mis on halvad kommentaarid?


Delfi keelab kirjutada kommentaare, mis ei vasta sisult hea tava reeglitele.
Need on kommentaarid, mis:
 • sisaldavad ähvardusi;
 • sisaldavad solvanguid;
 • õhutavad vaenule ja vägivallale;
 • sisaldavad üleskutseid ebaseaduslikele tegevustele;
 • sisaldavad isikuandmeid (isikukood, info isiku tervisliku seisundi kohta, kodune aadress, telefoninumber);
 • on kirjutatud teise isiku nime all;
 • sisaldavad teemaväliseid linke, spämmi ja reklaami;
 • on sisutud ja/või teemavälised;
 • sisaldavad ebatsensuursed väljendusi ja labasusi;
 • kutsuvad üles narkootikumide või relvade kasutamisele;
 • on kirjutatud võõrkeelsena või mitte ladina tähestikus.
Sellise sisuga kommentaarid eksivad hea tava reeglite vastu. Delfil on õigus sellised kommentaarid kustutada ja piirata nende autorite ligipääsu kommentaaride kirjutamisele. Inimestelt, kes rikuvad sihiteadlikult reegleid, võidakse võtta kommenteerimise võimalus.

3. Milline on hea kommentaar?


Hea kommentaar:
 • sisaldab lisainfot vastaval teemal
 • avaldab isiklikku arvamust koos põhjendusega
 • arvustab inimeste mõtteid, mitte isikuid endid
 • kommenteerib artikli tugevaid ja nõrku külgi
 • austab kommentaaride kirjutajaid ja lugejaid
 • on teravmeelne või huumorikas

4. Teata sobimatust kommentaarist. Notice-and-take-down.


Sobimatu kommentaari avastamisel palume sellest teavitada. Selleks on iga kommentaari küljes nupp "Teata sobimatust kommentaarist". Delfi lähtub kommentaaride jälgimisel notice-and-take-down printsiibist - kasutajat kutsutakse üles halvast kommentaarist teatama (notice), toimetus vaatab laekunud teateid ja reageerib vastavalt kommentaari kustutades (take-down) või heaks kiites. Toimetus jälgib laekuvaid teateid regulaarselt ja kõrvaldab reegleid eiravad kommentaarid esimesel võimalusel. Esmajärjekorras tegeletakse kasutajaid isiklikult puudutanud kommentaaridega.