Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg tõdes, et lepingupartneritele on antud korraldus kõrgendatud valmisolekuks jäävihma olukorras libedusele reageerimiseks, eriti ohtlikes kohtades nagu tõusudel ja treppidel.

„Linna hooldatavates 286 enam kasutatavas ühistranspordipeatuses on sõelmekonteinerid, kus saavad ka inimesed vajadusel võtta sõelmeid kohapael libeduse tõrjumiseks. Jäävihma korral paigaldavad lepingupartnerid täiendavalt veel ohtlikesse kohtadesse sõelmekotte ja korteriühistutele jagavad linnaosad sõelmekotte,“ rääkis Sulg. „Palume kõigil liiklejatel olla äärmiselt tähelepanelik, sest sõidu- ja kõnniteedel liiklemine on jäävihma oludes raskendatud ja ohtlik. Soovitame homme inimestel oma sõidud ja liikumised hoolikalt läbi mõelda ning võimalusel oma liikumist piirata.“

Seekord peaks jäävihmale järgnema nii öisel kui ka päevasel ajal plusskraadid, mistõttu ei tohiks jäävihma mõju olla pikaajaline.

Ühtlasi tuletab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet meelde, et paljude kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik, kes peab tegema ka libedusetõrjet. Selleks võib kasutada graniitkillustikku, mille tera läbimõõt on 2–6 mm, aga ei tohi kasutada tuhka, liiva ega kloriide. Linn omalt poolt jagab korteriühistutele ja eramajade omanikele tasuta graniitkillustikku, selle kohta saab infot linnaosavalitsustest.