Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul on linn andnud oma lepingupartneritele korralduse libeduse tõrjumiseks kergliiklusteedel puistata täiendavalt graniitsõelmeid, sulailmade olukorras tuleb lume- ja lörtsised kõnniteed puhastada teekatteni. „Sama peavad tegema ka kõnniteede hoolduskohustust omavad kinnistuomanikud, kes lisaks peavad tagama, et katused oleksid puhastatud ja hoone räästasse ei koguneks liiklejaid ohustavad jääpurikad. See aitab vältida lume ja jää ootamatut kukkumist liiklejatele ja pargitud autodele,“ ütles Sulg. „Sõiduteedel liiklusohtlikesse kohtadesse ja enamkasutatavatesse ühissõidukite peatustesse on paigaldatud konteinerid puistematerjalidega, mida saab kasutada libeduse korral.“

Ohtlikest jääpurikatest saab teada anda munitsipaalpolitsei telefonil 14410, kes võimalusel võtab ühendust kinnistu omanikuga, et ohtlik olukord likvideerida.