Ka munitsipaalpolitsei mainis eileses artiklis, et soovitab ohutuse tagamiseks tellida katuste lumest ja jääst puhastamist lumekoristuse ja jääpurikate eemaldamisega tegelevatelt ettevõtetelt.

Mupo teatel on suureks probleemiks katustele kuhjunud lumi ja puudulikult soojustatud hoonete räästasse tekkinud jääpurikad. Möödunud aastatest on hoiatavaid näiteid, kus katustelt alla kukkunud lumi, jääkamakad ja jääpurikad tekitavad olulist kahju läheduses pargitud sõidukitele.

Inimestele oluliste vigastuste põhjustamisel või surmaga lõppenud juhtumitel langeb vastutus kinnistuomanikule, kellele hooldamata katused võivad lisaks väärteomenetlusele kaasa tuua tsiviilhagi. Lihtsamalt lahti kirjutatuna võib see inimese töövõimetuks jäämise või surmaga lõppenud õnnetuse puhul korteriühistule või kinnistuomanikule kaasa tuua vigastatule eluaegse toetuse maksmise kohustust.

Mupo tugipunktid ja patrull on selle nädala teinud kokku 43 teavitust. Elektrooniliselt on linnaelanikelt laekunud kaheksa teadet jääpurikate ja lume kohta. Korrapidamisse on tulnud 16 teadet libedate kõnnitee ja seitse teadet ohtlike jääpurikate kohta. Positiivse näitena tõi munitsipaalpolitsei Mooni tn 1 ja Sinika tn 8, kus hommikupoole toimus lumekoristus katustelt.

Jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude korral palutakse helistada Tallinna abitelefonile 1345 või mupo telefonile 14410.