Maanteeamet teehoolde tellijana kinnitab, et teehooldajad on valmis nädalavahetusel teostama nii lume- kui libedusetõrjet kõikides maakondades, kuid teed võivad vaatamata sellele talviselt libedaks muutuda. Liiklejatel tuleb ohutuks liiklemiseks valida teeoludele vastav kiirus ning sõidustiil.

Maanteeamet tuletab meelde, et saju ajal ning libeduse tekkel tuleb sõita raskendatud talvistes tingimustes, mis nõuab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist. „Talvel liigeldes ära looda, et „äkki läheb õnneks“. Liiklejatel on kõige olulisem valida õige kiirus, sest rasked õnnetused juhtuvad eelkõige valesti valitud kiiruse tõttu. Sõidukijuhil tuleb alati arvestada, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena,“ selgitas maanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht.

Tee- ning sõiduoludega on võimalik tutvuda liiklusinforakenduse Tark Tee kaudu, kus teeilmakaamerad kuvavad iga kümne minuti järel pildi hetkeseisust teel. Kui riigitee on täis tuisanud või teel on mõni muu liiklust takistav olukord, siis tuleks sellest teavitada maanteeinfokeskust lühinumbril 1510. Laekunud info edastab maanteeinfokeskus hooldeettevõtjale, kellel lasub vastutus tagada nõutavad sõidutingimused.