Sellega seoses palub mupo kõigil kinnistuomanikel kiiremas korras hakata tegelema libedustõrjega. Mupole on saabunud hulgaliselt teateid libedatest kõnniteedest nii kesklinnas kui ka vanalinnas. Laekunud on ka esimesed teated ohtlikest jääpurikatest. Eriti keerulistest kohtadest palutakse teada anda mupo korrapidajale telefonil 14410 ja 661 9860.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide. Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale tuleb heakorratööde teostamine kõnniteedel lõpetada hommikul kella 7-ks.

Maanteeinfokeskus tuletab sõidukijuhtidele meelde, et pimedal ajal valgustamata asulavälisel teel või halva nähtavuse korral peatudes tasub lülitada auto kaug- või lähituled ümber ääretuledele ja sisse lülitada ka ohutuled. Pärastlõunal on teekatted suurematel riigiteedel kuivad ja soolaniisked.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid