Veebruari teine dekaad kujunes eriliselt soojaks. Eesti keskmine õhutemperatuur oli +1,1 kraadi, samas kui paljuaastane keskmine on -4,4 kraadi. See oli alates 1961. aastast esimene tulemus. Peaaegu sama soe oli veebruari teine dekaad 1995. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 1,0 kraadi.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli 0,2 kraadi, mis on 4,7 kraadi võrra keskmisest kõrgem. Paljuaastane keskmine õhutemperatuur on veebruaris -4,5 kraadi.

Õhutemperatuuri maksimumiks mõõdeti 16. veebruaril Valgas 9,0 kraadi ning miinimumiks 1. veebruaril Tiirikojal -16,2 kraadi.

Eesti keskmine sajuhulk oli veebruaris 38 millimeetrit, mis on 108 keskmisest. Paljuaastane keskmine sajuhulk on veebruaris 35 millimeetrit. Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 12. veebruaril Väike-Maarjas 14 millimeetrit.

Eesti keskmisena oli päikesepaistet 72 tundi, mis on 118 protsenti keskmisest. Paljuaastane keskmine päikesepaiste kestus on veebruaris 61 tundi.