Pärnu inimeste jaoks tähendab uus ilmajaam seda, et ilmaprognoos muutub täpsemaks ning jooksvat infot on võimalik vaadata ilmateenistuse veebilehel.

Uus ilmajaam mõõdab õhutemperatuuri, -niiskust, -rõhku, sademete hulka, pilvede kõrgust ja hulka, nähtavuskaugust, ilmanähtusi, lume paksust, päikesepaiste kestust, UV-kiirgust ja summaarset kiirgust. Tuule kiirust ja suunda mõõdetakse teisel pool jõge 2010. aastal rajatud rannikujaamas.

Ilmavaatlusi hakati Pärnus tegema 1842. aastal. Aja jooksul on ilmajaama asukoht korduvalt linna piires muutunud, kuni 2004. aasta detsembris koliti lennujaama.

Ilmajaam rajati Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projekti “Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks” raha toel.