Eesti keskmine õhutemperatuur oli 10,6 kraadi, mis on 0,2 kraadi keskmisest kõrgem. Paljuaastane keskmine õhutemperatuur on maikuus 10,4 kraadi.

Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 20. mail Kundas ja 21. mail Valgas 28,4 kraadi ning miinimumiks 4. mail Kuusikul -5,0 kraadi.

Eesti keskmine sajuhulk oli 49 mm, mis on 116 protsenti keskmisest. Paljuaastane keskmine sajuhulk on maikuus 42 mm.

Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 11. mail Narvas 18 mm.

Eesti keskmisena oli päikesepaistet 261,9 tundi, mis on 95 protsenti keskmisest. Paljuaastane keskmine päikesepaiste kestus on maikuus 276 tundi.