Eesti keskmine õhutemperatuur oli 7,5 kraadi, mis on 0,8 kraadi keskmisest kõrgem. Paljuaastane keskmine õhutemperatuur on oktoobris 6,7 kraadi. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 16. oktoobril Võrus 17,9 kraadi ning miinimumiks 31. oktoober, Jõgeval -5,5 kraadi.

Eesti keskmine sajuhulk oli 105 millimeetrit, mis on 144 protsenti keskmisest. Paljuaastane keskmine sajuhulk on oktoobris 73 millimeetrit. Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 12. oktoobril Võrus 28 millimeetrit.

Päikesepaistet oli Eesti keskmisena 61,1 tundi, mis on 71 protsenti normist. Paljuaastane keskmine päikesepaiste kestus on oktoobris 87 tundi.

27. oktoobril liikus üle Eesti torm, millega kaasnesid suured sajuhulgad ning tugevad tuuled. Maksimaalseks tuule kiiruseks mõõdeti sõrves 31,2 m/s ja erakordselt tugevad tuuled olid Lõuna-Eestis: 26,1 m/s Võrus ja 25,9 m/s Valgas.