Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse andmetel oli Eesti keskmine õhutemperatuur 2020. aasta jaanuaris 3,1 kraadi (norm −3,5 kraadi).

*Alates 1961. aastast pole varem nii sooja jaanuarikuud veel esinenud.

*Eelmine eriliselt soe jaanuar oli 1989. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,9 °C.

*Kõige külmem jaanuar oli 1987. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli -14,5 °C.

Vaatamata sellele, et õhutemperatuur oli tavapäratult kõrge, jäid kõikjal kuu soojarekordid siiski püsima.

Eesti soojarekord jaanuaris on 10,1 kraadi, mis registreeriti 10. jaanuaril 2007. aastal Valga ilmajaamas. Tänavu mõõdeti maksimaalseks õhutemperatuuriks 8,7 kraadi, mis registreeriti Kunda rannikujaamas 16. jaanuaril. Kuigi kuu soojarekordid jäid püsima, siis mitmel päeval sündisid mitmes ilmajaamas uued päevased soojarekordid.

Jaanuar möödus kõikjal väga soojalt ja lund jagus üksikutes kohtades üksikutele päevadele. Erakordselt sooja õhumassi domineerimise põhjustas tugev vastasseis Islandi piirkonnas püsinud madalrõhuala ehk Islandi miinimumi ja valdavalt Assoori saarte lähistele pöörlema jäänud kõrgrõhuala ehk Assoori maksimumi vahel.

Nende kahe piirimail valitses tugev lääne-idasuunaline jugavool, milles kandus Atlandi ookeani 50-ndate laiuste kohalt pidevalt sooja Euroopa poole ning arktiline külm jäi blokeerituna 70-nda laiuskraadi taha.